سرعت در برگزاری ابر ابر کوه آدم1 آدم2 صرفه جویی در زمان آرامش خاطر در مدیریت کنفرانس
تخفیف بلندگو تخفیف کادر تخفیف 20 درصد تخفیف جعبه کادو
برخی از مشتریان

برخی از مشتریان

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه شمال دانشگاه فرهنگیان دانشگاه بجنورد دانشگاه فنی و حرفه ای انجمن آموزش عالی ایران آموزش و پرورش استان مازندران دانشگاه فروردین انجمن معلمان ریاضی سازگاری با کامپیوتر دانشگاه اراک دانشگاه یزد دانشگاه گیلان
رسپانسیو

سازگاری با انواع دستگاه ها

بهینه سازی شده برای کامپیوتر های دسکتاپ

تبلت ها

و تلفن های هوشمند

سازگاری با موبایل سازگاری با تبلت سازگاری با کامپیوتر

برخی از امکانات سامانه

ثمین همایش

طراحی وب سایت کنفرانس

طراحی صفحه اصلی کاملا پویا

بهینه شده جهت نمایش در تبلت و موبایل

پشتیبانی از چند زبانگی صورت کامل

پنل مدیریت، داوران و کاربران

ثبت نام شرکت کنندگان

دریافت مقالات از کاربران

داوری آنلاین به صورت انفرادی و گروهی

فرم داوری استاندارد و قابل تنظیم

مدیرت صورتحساب مالی

پرداخت آنلاین و ثبت فیش بانکی

ارسال ایمیل و پیامک انبوه

طراحی و صدور آسان انواع گواهی

مدیریت کارگاه های آموزشی

گروه بندی کاربران و اعمال تخفیف گروهی

مدیرت همراهان شرکت کنندگان

مدیرت و صدور فیش غذا

نسخه آزمایشی سامانه ثمین همایش
نسخه آزمایشی سایت ثمین همایش

برخی از مشتریان

همایش ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد

همایش ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن

همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

اولین همایش ملی همیار مشاور

اولین همایش ملی همیار مشاور

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه ی کسب و کار

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه ی کسب و کار

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

سمینار ازدواج بدون شکست

سمینار ازدواج بدون شکست

چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن

چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن

اولین کنفرانس ملی سیاست گذای در آموزش عالی ایران

اولین کنفرانس ملی سیاست گذای در آموزش عالی ایران

  • انجمن آموزش عالی ایران
  • www.pmhei.ir
  • 1396/11/26
اولين کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ايران، با محوريت نمادهای بومی

اولين کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ايران، با محوريت نمادهای بومی

همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار

همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

  • دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد
  • www.nera2017.ir
  • 1396/06/2,3
دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین ��ر علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر

  • دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
  • www.pec2017.ir
  • 1396/05/06

درباره ثمین همایش

امروزه نـوع و حجـم ارتباطـات درونـی و بیرونـی کنفرانـس هـا، شکل جدیـدی به خــود گرفتــه است بطوریکــه نیـاز به سـرعت و دقـت در مکاتبــات، تعامــلات، فرایـند های کنفرانس و پیگیـری امـور از دغدغـه هـای همیشـگی برگـزار کننـدگان می باشـد. در ایـن راستـا شـرکت پـس از بررسـی، تجزیـه و تحلیـل، برگـزاری جلسـات کارشناسـی و مشـاوره فـراوان با اسـاتید دانشـگاه هـا و افـراد عضـو در هیئـت علمـی و اجرایـی کنفرانـس هـا، محصولـی را تولـید نمـوده کـه مـی توانـد پاسـخی جـامع و منحصر به فـرد به این دغـدغه ها باشد.

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد نمائید

مراحل را اندازی سایت کنفرانس

1

بررسی و انتخاب نسخه مورد نیاز

2

ثبت سفارش آنلاین

3

تماس کارشناسان شرکت و تائید سفارش

4

اقدامات اولیه راه اندازی سامانه

5

تکمیل کردن فرم اطلاعات کنفرانس

6

سامانه کنفرانس شما آماده است