برخی از امکانات سامانه

ثمین همایش

طراحی وب سایت کنفرانس

طراحی صفحه اصلی کاملا پویا

بهینه شده جهت نمایش در تبلت و موبایل

پشتیبانی از چند زبانگی صورت کامل

پنل مدیریت، داوران و کاربران

ثبت نام شرکت کنندگان

دریافت مقالات از کاربران

داوری آنلاین به صورت انفرادی و گروهی

فرم داوری استاندارد و قابل تنظیم

مدیرت صورتحساب مالی

پرداخت آنلاین و ثبت فیش بانکی

ارسال ایمیل و پیامک انبوه

طراحی و صدور آسان انواع گواهی

مدیریت کارگاه های آموزشی

گروه بندی کاربران و اعمال تخفیف گروهی

مدیرت همراهان شرکت کنندگان

مدیرت و صدور فیش غذا

برخی از مشتریان

اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در فناوری اطلاعات

همایش سیالات درگیر در علوم زمین

همایش سیالات درگیر در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

اولین همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

دومین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان داوریی

دومین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان داوریی

 • دانشگاه زنجان- دانشگاه وان ترکیه
 • http://ic-bmpm2019.ir
 • 5 الی 7 شهریور 98
چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی تركيبيات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات

چهارمین کنفرانس بین المللی تركيبيات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

همایش ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد

همایش ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن

همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

اولین همایش ملی همیار مشاور

اولین همایش ملی همیار مشاور

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه ی کسب و کار

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه ی کسب و کار

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران

سمینار ازدواج بدون شکست

سمینار ازدواج بدون شکست

چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن

چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن

اولین کنفرانس ملی سیاست گذای در آموزش عالی ایران

اولین کنفرانس ملی سیاست گذای در آموزش عالی ایران

 • انجمن آموزش عالی ایران
 • www.pmhei.ir
 • 1396/11/26
اولين کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ايران، با محوريت نمادهای بومی

اولين کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ايران، با محوريت نمادهای بومی

همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار

همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

 • دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد
 • www.nera2017.ir
 • 1396/06/2,3
دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر

 • دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 • www.pec2017.ir
 • 1396/05/06

درباره ثمین همایش

امروزه نـوع و حجـم ارتباطـات درونـی و بیرونـی کنفرانـس هـا، شکل جدیـدی به خــود گرفتــه است بطوریکــه نیـاز به سـرعت و دقـت در مکاتبــات، تعامــلات، فرایـند های کنفرانس و پیگیـری امـور از دغدغـه هـای همیشـگی برگـزار کننـدگان می باشـد. در ایـن راستـا شـرکت پـس از بررسـی، تجزیـه و تحلیـل، برگـزاری جلسـات کارشناسـی و مشـاوره فـراوان با اسـاتید دانشـگاه هـا و افـراد عضـو در هیئـت علمـی و اجرایـی کنفرانـس هـا، محصولـی را تولـید نمـوده کـه مـی توانـد پاسـخی جـامع و منحصر به فـرد به این دغـدغه ها باشد.

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد نمائید

مراحل را اندازی سایت کنفرانس

1

بررسی و انتخاب نسخه مورد نیاز

2

ثبت سفارش آنلاین

3

تماس کارشناسان شرکت و تائید سفارش

4

اقدامات اولیه راه اندازی سامانه

5

تکمیل کردن فرم اطلاعات کنفرانس

6

سامانه کنفرانس شما آماده است