تعرفه سامانه مدیریت کنفرانس ثمین همایش
تک همایش عادی تک همایش حرفه ای 3 همایش 5 همایش 10 همایش 20 همایش
ثبت نام آنلاین
تعریف گروه های ثبت نام
تعریف فایل های ارسالی هر مقاله
ارسال مدارک مانند کارت دانشجویی، حکم کارگزینی و ...
اطلاع رسانی از طریق ایمیل جهت پذیرش مقاله ، پرداخت هزینه و ...
ارسال اصل و چکیده مقاله
کارت شناسایی ورود به کنفرانس
پرداخت آنلاین هزینه های کنفرانس
تالار گفتگو
ثبت نام همراهان
ثبت نام در کارگاه های آموزشی
اسکان و فیش غذا
تعریف مدیر برای هر محور مقاله
صدور آنلاین گواهینامه
دریافت آنلاین گواهی نامه مقاله در پنل کاربران
دریافت آنلاین گواهی نامه داوری مقاله در پنل داوران
مدیریت نشست ها
عضویت در کمیته داوری
مدیریت فرم ساز
لینک پرداخت
سفارشی سازی ایمیل های ارسالی توسط سامانه
ثبت درخواست غرفه نمایشگاهی
ثیت درخواست برگزاری کارگاه آموزشی
ثبت درخواست حامیان کنفرانس
داوری چندسطحی
قیمت 1,350,000 تومان 1,850,000 تومان 4,350,000 تومان 6,850,000 تومان 9,550,000 تومان 16,000,000 تومان
محدودیتى در زمان برگزارى هر یک از بسته هاى فوق وجود ندارد