درباره سامانه ثمین همایش

برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و كاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای كسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است. یکی از پارامترهای مهم و اساسی در برگزاری هرچه بهتر کنفرانس ها بهره مندی از سامانه اینترنتی مناسب و طراحی شده با اصول طراحی پورتال هاست.

شرکت « فناوری اطلاعات ثمین پردازش شمال » به شماره ثبت 1510 و شناسه ملی 14000177329، درجهت سهولت برگزاری و مدیریت همایش و سمینارها و یاری به جامعه علمی دانشگاهی برای كسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش اقدام به طراحی پورتال جامع « ثمین همایش » نموده که محصول سال ها تلاش و کوشش مهندسین این شرکت است.