شرایط استفاده از ثمین همایش

قوانین و مقررات

مشتری گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده از خدمات سامانه ثمین همایش به دقت ملاحظه فرمایید. ورود شما به سامانه و ثبت سفارش به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات ثمین همایش می باشد. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود. توجه داشته باشید کلیه رویه های ثمین همایش منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورت تغییر قوانین در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود.

موضوع همکاری

عبارتست از فروش سامانه ثمین همایش به همراه نصب و راه اندازی اولیه به انضمام آموزش. تعداد همایش قابل ارائه در مدت یک سال در فرم ثبت سفارش آنلاین و یا قرارداد نامه مشخص می گردد و در صورت در خواست خریدار به ازای اضافه شدن هر کنفرانس مبلغ جداگانه ای طبق مبلغ درج شده در فرم ثبت سفارش آنلاین و یا قرارداد نامه به تعهدات مالی خریدار اضافه می گردد.

بروزرسانی سامانه

کلیه بروز رسانی های سامانه به صورت رایگان می باشد. بخشهای دیگر که به صورت امکانات جدید به برنامه اضافه میگردند بصورت جداگانه ای توافق میگردد.